Avís legal

Avís legal


En compliment de l'article 10 de la Llei 34/2002, de l'11 de juliol, de serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSICE) s'exposen a continuació les dades identificatives de l'empresa responsable de la pàgina web www.caigo.es :

- Nom: Caigo
- Número d'identificació fiscal: G67556191
- Domicili social: C/ Riu Llobregat, 47 08820 El Prat de Llobregat
- Correu electrònic: info@caigo.es
- Telèfon: 638240878

Aquest lloc web ha estat creat per Caigo amb caràcter informatiu i per a ús personal dels usuaris. A través d'aquest Avís legal, es pretén regular l'accés i ús d'aquest lloc web, així com la relació entre el lloc web i els seus usuaris. Accedint a aquest lloc web s'accepten els següents termes i condicions:

- L'accés a aquest lloc web és responsabilitat exclusiva dels usuaris. El simple accés a aquest lloc web no suposa establir cap tipus de relació comercial entre Caigo i l'usuari.

- L'accés i la navegació en aquest lloc web suposa acceptar i conèixer les advertències legals, condicions i termes d'ús contingudes en ella.

- El titular del lloc web pot oferir serveis o productes que podran trobar-se sotmesos a unes condicions particulars pròpies que, segons els casos, substitueixin, completin i / o modifiquin les presents condicions, i sobre les quals s'informarà a l'usuari en cada cas concret.